این حفاظ در بازار به چهار پهلو توپور معروف است و بیشتر کاربرد آن برای کسانی است که به  نگهداری گلدان اهمیت میدهند ، زیرا در این حفاظ می توانید گلدان های مخصوصی را بگذارید ، برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ی حفاظ های چهار پهلو با کارشناسان ما تماس بگیرید .